Opnå GDPR-overholdelse uden besvær

GDPR-styringsplatform
Brugervenlig GDPR-platform med compliance-dashboard og oversigt over opgavestyring for at holde styr på kommende aktiviteter og overordnet status i hver afdeling. Gør det lettere at overholde reglerne med en alt-i-en-platform.
GDPR Solution
Processer og automatiseringsværktøjer
Drag fordel af automatiseret GDPR-scanning og overvågning af følsomme data, sammen med forudplanlagte periodiske kontroller og opfølgning på medarbejdernes overholdelse af reglerne. De standardiserede processer sikrer din løbende compliance.
GDPR scanner data
Effortless Compliance Officer

Din tildelte ECO vil sikre en problemfri compliance-rejse for din virksomhed. De vil proaktivt adressere potentielle udfordringer og udføre mange af dine løbende compliance-opgaver, så du kan fokusere andre steder.

Young business woman checking phone

Lad os gøre det meste af arbejdet for dig:

Fra at få vigtige indsigter med vores compliance-dashboard til at identificere potentielle sårbarheder takket være GDPR-scanneren, fungerer vores løsning som grundlaget for din databeskyttelsesstrategi.
Med funktioner, der er designet til ubesværet vurdering, styring og vedligeholdelse af compliance, giver vores løsning den styrke og smidighed, din organisation har brug for til nemt at navigere i de komplekse databeskyttelsesregler.

Vigtige funktioner

Årshjul

Enkel og brugervenlig oversigt over kommende opgaver i hver afdeling og det samlede aktuelle compliance-niveau i din organisation.

GDPR-scanner

Vores avancerede scanner scanner dit delte drev og konti for vigtige GDPR-søgeord og skitserer lagrede data med middel og høj risiko.

Kortlægning af data

Grundlaget for at have en nøjagtig og kompatibel RoPa. Identificer, kategoriser og dokumenter flowet af persondata i din organisation.

Dataaftaler og optegnelser

Hold styr på dine dataaftaler, og hold dine databehandlingsregistre opdaterede i henhold til GDPR-kravene.

Skabeloner og standarder

Implementer og vedligehold nemt nye aftaler, politikker, oversigter over leverandører/aktiver osv. for at sikre løbende compliance i hver afdeling.

Uddannelse af medarbejdere

Sørg for, at du opfylder GDPR-kravene om at uddanne dine medarbejdere og sikre, at de er opdaterede med GDPR-principper og -praksisser.

Har du styr på alle dine lagrede persondata?

Fortsat juridisk grundlag for de persondata, der opbevares af en organisation, er et kritisk element i at overholde GDPR, og alligevel er overholdelse af slettepolitikker et ømt punkt for mange.
Vi kan scanne alle e-mails, vedhæftede filer og dokumenter på tværs af din organisation og skitsere højrisikokonti og personlige eller følsomme data, der kræver din øjeblikkelige opmærksomhed.
Arbejdsbyrden ved datasletning er nede på et absolut minimum, og det samme er dine bekymringer om potentiel ulovlig datalagring.

Sådan fungerer det:

1. E-mail Konti:
Vi scanner alle Google Gmail- eller Microsoft Outlook-konti og identificerer relevante data. Dette sikrer, at data slettes, når der ikke længere er en legitim grund til at opbevare dem. Denne funktion flugter ikke kun med GDPR-compliance, men bidrager også til en proaktiv datastyringsstrategi, der minimerer den risiko, der er forbundet med unødvendig dataopbevaring.
 
 
2. Vedhæftede filer og billeder:
Vores scanningsfunktioner omfatter alle vedhæftede filer i e-mails og giver en omfattende gennemgang af GDPR-relevant indhold. Dette omfatter brug af OCR-teknologi (Optical Character Recognition) til at konvertere billeder med tekst, såsom pas og sygesikringskort, til læsbare og analyserbare formater. Denne funktion er nøglen til at afdække risici i vedhæftede filer.
 
 
3. Delt drev:
Udover e-mails dækker vores produkt også filer, der er gemt på Microsoft SharePoint eller Google Drive. Gennem en systematisk scanning identificerer og markerer værktøjet indhold, der er følsomt under GDPR. Denne proaktive tilgang sikrer, at data, der er lagret på delte drev, overholder GDPR-reglerne, hvilket muliggør et mere sikkert og compliant dataopbevaringsmiljø.