Making Compliance Effortless

Upptäck hur enkelt det är med efterlevnad med våra fullservicelösningar för efterlevnad. Låt oss ta hand om 80 % av arbetet och göra er resa mot 100 % efterlevnad enkel och effektiviserad.

Betrodda av mer än 500 företag

Ta bort dina dagliga utmaningar med efterlevnads-utmaningar

Även om efterlevnad kanske inte är din högsta prioritet i ditt dagliga arbete, är det viktigt för alla företag. Säg adjö till vardagliga efterlevnadshinder och samarbeta med oss för en sömlös resa mot full efterlevnad.
Vår modell Effortless Compliance är utformad för att lindra denna börda. Tack vare den unika kombinationen av vår compliance-plattform och vårt compliance-team tar vi oss an de dolda och komplexa compliance-frågorna åt dig.
Genom att ta bort 80% av din arbetsbörda ser vi till att du når 100% efterlevnad med lätthet och precision.

Våra partners

Hur kan jag dra nytta av en fullservicelösning?

Spara tid

Låt oss ta hand om det mesta av efterlevnadsarbetet medan du fokuserar på din kärnverksamhet. Frigör värdefulla resurser när du effektiviserar din verksamhet för större effektivitet.

Minska era kostnader

Med en outsourcad fullservicelösning kan du begränsa dina nuvarande kostnader för regelefterlevnad. Vår heltäckande strategi säkerställer att ni undviker böter och påföljder genom att följa regelverket.

Specialiserade kompetenser

Utnyttja vår expertis för exakt efterlevnadshantering. Din Effortless Compliance Officer kommer att säkerställa kontinuerlig spårning av dina krav.

Modern och användarvänlig plattform

Upplev sömlös navigering på våra användarvänliga plattformar, vilket förenklar spårning av efterlevnad på en bekväm plats för ökad effektivitet och användarvänlighet.

Löpande efterlevnad

Efterlevnad är inte statiskt. Säkerställ kontinuerlig efterlevnad med vår proaktiva övervakning, enkla efterlevnadstjänst och support som är skräddarsydd efter dina affärsbehov.

Lokal support

Få tillgång till personlig support från lokala experter för snabb hjälp med skräddarsydda lösningar för att uppfylla dina efterlevnadskrav när de uppstår, vilket säkerställer sömlös efterlevnadshantering.

Varför efterlevnad är viktigt

Regelefterlevnad handlar inte bara om att kryssa i rutor, det handlar om att skapa en kultur av integritet och motståndskraft. I en värld där ryktet är av största vikt är regelefterlevnad ett kraftfullt verktyg för att skydda varumärkesvärdet och driva långsiktig tillväxt.
I alla branscher ställs företag inför en rad olika regelverk som kräver ansvarsfulla metoder, transparens och ansvarsskyldighet. Även om påföljderna för bristande efterlevnad kan vara skrämmande, sträcker sig fördelarna långt bortom att undvika böter. Att följa regelverket skapar förtroende bland intressenterna, stärker anseendet och understryker ett engagemang för etiskt uppförande.
GDPR Solution Price

Redo att bli Effortless Compliant?
Upptäck våra lösningar!

GDPR software

GDPR-lösning

Med vår GDPR-lösning kan du få värdefulla insikter i din organisations övergripande efterlevnadsstatus och hålla koll på kommande efterlevnadsaktiviteter som utförs av vår ECO.
Översikt över RoPa, DPA, policyer, utbildning av anställda, ramverk för DPIA, TIA etc.
Whistleblower Software

Lösning för visselblåsare

Vår whistleblower-lösning skyddar ditt företag mot oegentligheter och säkerställer efterlevnad av EU:s visselblåsar-direktiv. Vi tillhandahåller inte bara en säker rapporteringsplattform för visselblåsaren, utan som en del av vår Effortless Compliance-lösning tillhandahåller vi också incident-screening och rapporter med rekommendationer som utförs tillsammans med våra juridiska experter.

Utforska Effortless Compliance

Background Element - Contact Form

Behöver du hjälp med GDPR eller visselblåsar efterlevnad? Vill du veta mer om hur vår lösning kan gynna ditt företag? Kontakta oss idag för mer information!

Ring oss

+44 330 818 0515