Fullservicelösning för visselblåsare

Whistleblower Solution

Vad är en fullservicelösning?

En visselblåsare går anonymt och säkert in på vår plattform och skickar ett krypterat meddelande.

Vårt screeningteam tar emot meddelandet och kommunicerar med visselblåsaren och samlar in relevant information.

Vi förser dig med en rapport om incidenten så att du kan vidta lämpliga åtgärder och följa gällande regler.

Säkert och anonymt

Som din valda leverantör av din visselblåsarlösning är det vår högsta prioritet att tillhandahålla avancerade lösningar som följer säkerhetsstandarder.
Kryptering
Separata krypteringsnycklar och krypterade data på olika servrar och värdar

Tvåfaktorsautentisering

2FA krävs alltid för åtkomst till våra lösningar för att förhindra obehörig åtkomst

Kodskannrar

Kodskannrar upptäcker säkerhetsproblem i källkoden och varnar om några fel upptäcks

Cyberattacker

Simulerade cyberattacker upptäcker eventuella sårbarheter som kan utnyttjas

ISO 27001

Säkerställer hantering av informationssäkerhet och efterlevnad av de högsta säkerhetsstandarderna

ISAE 3000 GDPR

Internationell standard för att säkerställa icke-finansiell information enligt EU:s dataskyddsförordning

Vårt Speak-Up! Universe

Vårt Speak-Up! Universe är tillgängligt för alla våra kunder som använder vår whistleblower-lösning I Speak-Up! Universe hittar du relevanta dokument och guider för att framgångsrikt rulla ut lösningen.

  • Obligatoriska juridiska dokument: Mallar för din visselblåsarpolicy som du kan lägga till i ditt register över behandlingsaktiviteter enligt artikel 30 i GDPR.
  • Krishantering: Användbart material som täcker möjliga strategier för intern hantering av allvarliga visselblåsarincidenter relaterade till t.ex. bedrägeri, trakasserier etc.
  • Handböcker: Användarguider att distribuera internt i er organisation, som beskriver hur man använder systemet på alla användarnivåer, inklusive visselblåsare.
Speak Up Universe mock-up

Vad skiljer oss från andra?

Att följa reglerna innebär mer än att köpa ett system.

Screening service
Vårt screeningteam har specialkompetens för att kontinuerligt övervaka när en rapport lämnas in och kommunicera anonymt med visselblåsaren. Varje fall utreds och vid behov utarbetas en detaljerad rapport som skickas till din utsedda kontaktperson.
Vårt screeningteam finns här för att säkerställa att du kan vidta lämpliga åtgärder internt, åtgärda problem och vända transparensen till din fördel. Med vår screeningtjänst kan du också vara säker på att hålla tidsfristerna för svar och åtgärder enligt visselblåsardirektivet.

Våra betrodda experter

Juridisk

Vi har starka partnerskap med lokala advokatbyråer i alla de länder där vi är verksamma. Våra juridiska partners har rätt expertkunskaper för att ge råd till företag och organisationer om hur de ska hantera en incident i enlighet med lokal lagstiftning.
Vårt screeningteam rådgör med våra juridiska partners innan de skickar in en rapport om en incident och våra juridiska partners finns tillgängliga för att stödja dig om det behövs i den fortsatta lösningsprocessen.

Human Resources

Våra HR-partners är experter på att ge organisationer rätt kompetens och kunskap för att skapa en sund kultur genom konsult- och utbildningstjänster. Vi samarbetar med HR-specialister för att göra det möjligt för våra kunder att göra förebyggande av incidenter till en naturlig del av företagskulturen och, om ett fall av visselblåsning uppstår, återställa förtroendet för organisationen efter att det har lösts.

Vill du bli återförsäljare av vår visselblåsar-lösning?

Team working at meeting table
Gå med i vårt återförsäljarprogram och spela en nyckelroll när det gäller att påverka organisationer världen över positivt genom öppenhet och transparens. Våra återförsäljare förser sina kunder med en omvälvande fullservicelösning för visselblåsning och ser till att de uppfyller kraven i EU:s visselblåsardirektiv.
Om du är intresserad av att bli återförsäljare av vår visselblåsarlösning kan du kontakta oss idag genom att använda kontaktformuläret nedan!

Redo att göra skillnad?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att diskutera nästa steg och vägleda dig genom processen att bli återförsäljare.